VTI fortsætter væksten og mere end fordobler sidste års resultat

21. okt 2021

Med fremgang både på top- og bundlinjen, mere end fordobler VTI sidste års resultat på kr. 1,9 mio. ved i år at lande et resultat på kr. 4,9 mio. Regnskabet betegnes som tilfredsstillende af virksomhedens Adm. Direktør, Jacob Wernberg.   

”Da vores regnskabsperiode løber fra 1. maj 2020 til den 30. april 2021, startede vi året med nogle svære måneder, hvor ordrebeholdningen var én af de laveste siden finanskrisen og vi havde medarbejdere hjemsendt grundet Corona pandemien. Den situation ændrede sig heldigvis hurtigt, og vi kommer derfor ud af året med en meget høj ordrebeholdning”, udtaler Jacob.

Igennem 2020 etablerede VTI en fabrik i Letland for at øge produktionskapaciteten, der for nuværende er fuldt udnyttet på fabrikken i Vinderup. Med en fabrik i Letland, kan VTI bedre optimere produktionskapaciteten. I Vinderup er produktionen i høj grad automatiseret, og kan producere meget store mængder limtræ i en høj kvalitet til møbel-, trappe- og vinduesproducenter. I Letland er VTI tættere på råvaren og flere slutkunder, hvilket også var én af årsagerne til, at den nye fabrik blev placeret der. Dermed minimeres unødig fragt og eksempelvis realiseres spildet lokalt.

For at øge kapaciteten i Vinderup har VTI netop investeret i et nyt høj-frekvens limpresseanlæg til fabrikken i Vinderup. Indkøbet er et led i målsætningen om en grønnere omstilling. Limpressen anvender PVAc lim uden formaldehyd og bruger mindre energi, da den ikke varmer træet op, men i stedet bruger højfrekvens.  Samtidig placeres emnerne meget nøjagtigt i pressen, og på den måde optimeres materialespild.

”At vi kan øge både top- og bundlinjen samtidig med at vi starter en ny fabrik op i Letland - i et år, hvor vi ikke har kunnet rejse ud til hverken kunder, leverandører eller vores nye kollegaer, er fantastisk. Det har krævet en kæmpe indsats af vores medarbejdere og derfor står vi solidt i fremtiden”, udtaler Jacob.

Da VTI leverer produkter til møbel og byggeindustrien, har de også været begunstiget af de gode markedsforhold. Den store efterspørgsel kombineret med nedlukninger, har dog medført enorme prisstigninger. Der er stadig store udfordringer med at få råvaren leveret, og med de mængder råtræ der flyttes, har det stor betydning at fragtmarkedet i øjeblikket er ustabilt på priser og leveringssikkerhed.  

”Vi balancerer på en knivsæg i øjeblikket, hvor markedet omkring os er uroligt. Vores indtjeningsevne er sat under pres, og vores produktion skal hele tiden omstille sig efter det råtræ vi kan få leveret. Det er klart, at det koster på bundlinjen”, udtaler Jacob, og fortsætter ”Jeg forventer derfor, at vi i det nuværende regnskabsår øger omsætningen betragteligt, med et resultat tilsvarende sidste år” slutter han.  

VTI Vinderup Træindustris kernekompetence er produktion af limtræ til møbel-, vindues- og trappeindustrien samt DIY produkter til trælaster og byggemarkeder. Virksomheden er grundlagt i 1976, og fremstår i dag som én af Europas største limtræsfabrikker, og beskæftiger samlet ca. 150 medarbejdere i Vinderup og Letland.    

 

undefined