Et tilfredsstillende regnskabsresultat for Vinderup Træindustri skaber grundlag for fremtidig vækst

26. sep 2019

Vinderup Træindustri (VTI), som er en af Europas førende limtræsproducenter, kommer ud med et fornuftigt resultat i regnskabsåret 2018/2019. Dette er et resultat af virksomhedens initiativer i en langsigtet strategi, som skal øge konkurrenceevnen i markedet.


Positive effekter af langsigtet strategi skaber potentiale for fremtidig vækst

Som en kommentar på årsregnskabet udtaler Jacob Wernberg, adm. direktør i VTI: ”Det fornuftige resultat i dette regnskabsår skyldes bl.a., at den langsigtede strategi forløber planmæssigt. Vi har tilpasset omkostningsstrukturen, fået tilført kapacitet og igangsat stærkt forbedrende tiltag, herunder flere produktionsmæssige forbedringer. Vi kan allerede nu se de positive effekter af initiativerne i strategien. Til trods for et bl.a. presset vinduesmarked i disse år, har vi med dette tilfredsstillende resultat og de nye initiativer skabt et grundlag for fortsat produktion af vinduesprofiler i VTI”. Den langsigtede strategi giver et fundament for indtjening inden for alle VTI’s forretningsområder, hvor virksomheden stadig vil have et stort fokus på høj kvalitet, hurtig levering samt fleksibilitet i forhold til, hvad kunderne efterspørger. Alle disse indsatser skaber et potentiale for, at VTI kan indtage en stærk markedsposition og få fremtidig vækst.

Nye forretningsområder og store investeringer

Udover de eksisterende forretningsområder har VTI udviklet en ny bæredygtig virksomhed, NORTO. ”Vi har produceret en række af bæredygtige interiørprodukter inden for loft- og vægbeklædning af vores resttræ fra produktionen. Dette initiativ og flere andre er et udtryk for, at VTI i fremtiden også har et stort fokus på genbrug, og at hele virksomheden går i en mere bæredygtig retning” siger Jacob Wernberg. Nye og større investeringer i maskinparken er ligeledes en del af VTI’s strategi. Med disse investeringer udnytter VTI de teknologiske muligheder for at effektivisere produktionsprocesserne og blive mere konkurrencedygtige. ”Vi ser lyst på fremtiden på trods af et uroligt marked. Vores igangværende turn around og strategiske målsætninger skaber et godt udgangspunkt for VTI’s fremtid” udtaler Jacob Wernberg.

 

Fakta:
Nøgletalsoversigt          2018/19

Resultat før skat TDKK    829 kr.
Egenkapital TDKK           58.631 kr.
Soliditetsgrad                 45,6 %
EBITDA                          7.333 kr.